Partners

Sheshi i Teatrit Kombëtar,
Tiranë, Shqipëri

info@nejemiteatri.org / 
amtzyrtare@gmail.com